Shawn

เซลล์: 0086-180-1841-8004

อีเมล: [ป้องกันอีเมล]

Wechat: 8618018418004

WhatsApp: + 86 180-1841 8004-

หญิง

เซลล์: 0086 135-8465 9898-

E-mail: [ป้องกันอีเมล]

ที่อยู่

Shiyizong, เมือง Lusi, Qidong, มณฑลเจียงซู, จีน, 226241

ติดต่อกับพวกเรา

ติดต่อกับพวกเรา

ด้านบน ด้านบน